Asociacijos nariai yra tikrieji, asocijuotieji ir garbės nariai.

Tikrieji nariai

Tikraisiais nariais gali tapti mūsų šalies piliečiai, kurie dirba medicinos srityje. Tai įvairių sričių gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai, radiologijos technologai, medicinos fizikai, sveikatos priežiūros vadybininkai, visuomenės sveikatos specialistai.

Tikruoju nariu tampama, kai narystę patvirtina asociacijos valdyba.

Išimties tvarka valdyba turi teisę patvirtinti tikraisiais nariais asmenis, kurie neatitinka minėtų reikalavimų.

Tikrieji nariai gali:

Asmenys, norintys tapti tikraisiais asociacijos nariais, turi užpildyti narystės prašymą bei prie jo pridėti laisvos formos motyvacinį laišką.

Tapti tikruoju nariu.

Tikrieji asociacijos nariai moka stojamąjį 30 eurų mokestį bei kasmet moka 20 eurų metinį narystės mokestį.

Asocijuotieji nariai

Asocijuotais nariais gali tapti asmenys, galintys būti tikraisiais nariais ir krūties vėžiu sergantys pacientai. Taip pat medicininės pakraipos studentai bei asmenys, kuriems yra nustatytos patologinės mutacijos, didinančios riziką ateityje susirgti krūties vėžiu.

Asocijuotieji nariai moka stojamąjį 30 eurų ir nemoka nario mokesčio bei negali būti renkami į asociacijos valdymo organus. Jie gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.

Asocijuotieji nariai gali:

Asmenys, norintys tapti asocijuotais nariais, turi užpildyti narystės prašymą bei prie jo dokumentus liudijančius narystės teisę (ligos išrašą, kuriame nurodytas krūties onkologinės ligos C50 kodas, gydytojo genetiko išvadą su nurodyta patogenine mutacija, studento pažymėjimo kopiją).

Tapti asocijuotu nariu.

Garbės nariai

Jais tampa asmenys, kurie yra nusipelnę mokslo srityje. Garbės narius renka LKVA valdyba. Jie nemoka nario bei stojimo mokesčio, negali būti renkami į asociacijos valdymo organus, tačiau gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.

Garbės nariai gali:

Garbės narius už nuopelnus krūties vėžio srityje skiria asociacijos valdyba.